[ Review Anya’s Place ] ร้านอาหารคุณแม่ เลียบคลองทวีวัฒนา 59

กราบบบบสวัสดีค่ะ ห่างหายไป 1 อาทิตย์ ด้วยภารกิจนอกภารกิจในรุมเร้า มัวแต่วุ่นกับการซื้อกล้อง ขอป่าวประกาศให้โลกได้รู้ว่า โพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายที่ใช้กล้องมือถือถ่าย หลังจากนั้นจะใช้กล้องดีๆถ่ายแล้วนะฮ้าฟฟฟ จะได้ชมภาพสวยๆกัน [ Review Anya’s Place ]  ร้านอาหารคุณแม่…